RAFAŁ PANKOWSKI

Rafał Pankowski


Rafał PANKOWSKI, dr hab., socjolog kultury, politolog, profesor Collegium Civitas, jako pierwszy Polak był stypendystą Eton College, studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Autor książek Neofaszyzm w Europie Zachodniej. Zarys ideologii (Intytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998), Rasizm a kultura popularna (Trio, Warszawa 2006) i The Populist Radical Right in Poland: The Patriots (Routledge, London 2010) oraz licznych artykułów publikowanych w Polsce i za granicą. Koordynator Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej, zastępca redaktora naczelnego magazynu antyfaszystowskiego NIGDY WIĘCEJ. Członek zarządu sieci UNITED for Intercultural Action (z siedzibą w Amsterdamie) oraz Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie (z siedzibą w Londynie). Pracował m.in. jako ekspert-konsultant w Departamencie Tolerancji i Niedyskryminacji OBWE, współpracuje z Chatham House, Policy Network, Institute for Strategic Dialogue i wieloma innymi think-tankami oraz instytutami badawczymi.

INFORMACJE NA TEMAT PUBLIKACJI NAUKOWYCH RAFAŁA PANKOWSKIEGO NIEKTÓRE ARTYKUŁY I WYWIADY Z RAFAŁEM PANKOWSKIM:

» STOWARZYSZENIE "NIGDY WIĘCEJ" «