Publikacja Rafała Pankowskigo "Rasizm a kultura popularna"Rafał Pankowski Rasizm jest zjawiskiem występującym również w Polsce, do tej pory brakowało jednak systematycznej i kompetentnej refleksji naukowej na temat tego problemu. Lukę tę wypełnia świeżo wydana książka dra Rafała Pankowskiego "Rasizm a kultura popularna". Zjawisko rasizmu zostało w niej opisane na wielu poziomach związanych ze współczesną popkulturą i kultura młodzieżową w Polsce i na świecie.

"Wyczerpujący, oparty na bogatej bibliografii wykład problematyki rasizmu, podobnie jak przeprowadzona przez autora analiza zebranych materiałów, sprawia, że pracę czyta się z dużym zainteresowaniem. Klarowna prezentacja teorii, zawierająca wnikliwą analizę pojęć związanych z terminem 'rasizm', porządkuje problematykę, dając podstawy do dalszej analizy tego fenomenu" – ocenia książkę prof. Iwona Jakubowska-Branicka. Autor pracy jest współredaktorem antyrasistowskiego czasopisma "NIGDY WIĘCEJ". Książkę wydało renomowane warszawskie wydawnictwo Trio.

"Symptomatyczne, że niektórzy wzmiankowani w książce uczestnicy skrajnych rasistowskich subkultur brylują dzisiaj w świecie polityki jako reprezentanci partii parlamentarnych" – zauważa Marcin Kornak, redaktor naczelny "NIGDY WIĘCEJ". – "Liczę na to, że ta ciekawa, ważna i aktualna książka wywoła szerszą społeczną dyskusję o niebezpiecznym zjawisku, jakim jest rasizm".

Książka Rafała Pankowskiego jest do kupienia pod adresem: Stowarzyszenie "NIGDY WIĘCEJ"; PO Box 6; 03-700 Warszawa 4 – w cenie 28,- zł (płatnych z góry, przekazem pocztowym – koszt przesyłki pocztowej wliczony).

Dodatkowe informacje na stronie wydawcy.

Książka dostępna jest m.in. w księgarni WYSYŁKOWA.

« POWRÓT

» STOWARZYSZENIE "NIGDY WIĘCEJ" «